FORLØB

Afhængig af den konkrete opgave, som vi udfører for dig, kan forløbet variere en smule, men grundlæggende er det som følger:

Vi giver i de allerfleste tilfælde vi et tilbud med en fast pris, så der ikke kommer nogen overraskelser for dig. I enkelte tilfælde takker vi nej til opgaven, fordi den af en eller anden grund falder udenfor vores kompetenceområde. I så tilfælde koster den indledende kontakt pr. mail eller over telefon intet.

Vores erfaring er, at alle opgaver kan løses uden et personligt møde. Alle oplysninger kan jo let udveksles via email eller over telefonen, og eventuelle spørgsmål kan afklares på samme måde. Nogle ønsker et personligt møde, og det vil kunne lade sig gøre, men er sjældent nødvendigt. I de tilfælde tager vi en ekstra pris på kr. 1.000,- inkl. moms.

Hvis vi påtager os opgaven, og du accepterer det afgivne tilbud, skal vi typisk bruge en række oplysninger, herunder personoplysninger, og når vi har fået dem, udformer vi de ønskede dokumenter og mailer dem til dig. Dokumenterne vil typisk være et testamente, en ægtepagt eller en fremtidsfuldmagt.

Det er vores ansvar, at papirerne er juridisk gyldige og uden juridiske fejl, men det er dit ansvar, når du får dem til gennemsyn, at tjekke for faktuelle fejl, f.eks. fejl i navne, personnumre, stel- og kontonumre, beløb eller lignende, således at disse svarer til de faktiske forhold og det aftalte og ønskede. Da juridiske dokumenter rummer en del “fagsprog”, så tager vi tid til at besvare dine spørgsmål, hvis du har nogen i den forbindelse.

Vi udarbejder kun dokumenter på dansk og under dansk ret, dog kan ægtepagter leveres på både dansk og engelsk. Og i de tilfælde, hvor der f.eks. er et modsvarende udenlandsk testamente, kan der henvises til et sådant, men enten er det op til dig at have to enslydende testamenter eller i de respektive testamenter henvise til det andet testamente mht. aktiver i det andet land.

Det det videre forløb afhænger af opgaven, og kan f.eks. omfatte digital underskrift og/eller fremmøde hos notaren ved den lokale byret.

Vi overholder naturligvis alle retningslinjer i forhold til GDPR-regler, herunder opbevaring og fremsendelse af oplysninger, og vi beholder kun disse i maksimalt 6 måneder (hvilket giver dig mulighed for at vende tilbage med en rettelse), og de kan altid straks slettes på anmodning.

Vi tilstræber at guide dig trygt gennem hele processen, og du vil altid være velkommen til at stille de nødvendige spørgsmål undervejs.