FORLØB

Afhængig af den konkrete opgave, som vi udfører for dig, kan forløbet variere en smule, men grundlæggende er det som følger:

Du henvender dig til os, og vi giver dig et tilbud på forespørgsel, eller vi henvender os til dig med et tilbud, f.eks. på basis af en opgave, du har lagt ud på nettet. I de fleste tilfælde giver vi et tilbud med en fast pris, så der ikke kommer nogen overraskelser for dig. I enkelte tilfælde takker vi nej til opgaven, fordi den af en eller anden grund falder udenfor vores kompetenceområde. I så tilfælde koster den indledende kontakt pr. mail eller over telefon intet.

Vores udgangspunkt er, at alle opgaver kan løses uden et personligt møde. Alle oplysninger kan jo let udveksles via email eller over telefonen, og eventuelle spørgsmål kan afklares på samme måde. Nogle ønsker et personligt møde, og det kan ofte lade sig gøre, men er som sagt sjældent nødvendigt. I de tilfælde tager vi en ekstra pris på kr. 1.000,- inkl. moms.

Hvis vi påtager os opgaven, og du accepterer det afgivne tilbud, skal vi typisk bruge en række oplysninger, herunder personoplysninger, og når vi har fået dem, udformer vi de ønskede papirer og mailer dem til dig til gennemsyn. Papirerne vil typisk være et testamente eller en ægtepagt, men kan også være en ejeraftale, en kontrakt eller vedtægter og stiftelsesdokumenter.

Det er vores ansvar, at papirerne er juridisk gyldige og uden juridiske fejl, men det er selvfølgelig dit ansvar, når du får dem til gennemsyn, at tjekke for faktuelle fejl, f.eks. fejl i navne, personnumre, stel- og kontonumre, beløb eller lignende, således at disse svarer til de faktiske forhold og det aftalte og ønskede. Da juridiske dokumenter rummer en del “fagsprog”, så tager vi tid til at besvare dine spørgsmål, hvis du har nogen i den forbindelse.

I nogle tilfælde kan der være nødvendigt at involvere tredjemand. Hvis du f.eks. gifter dig med en udenlandsk ægtefælle, som ikke har dansk cpr-nummer og nem-id, skal der underskrives via fuldmægtig, f.eks. en ven eller et familiemedlem, og her skal der først udformes og indsendes en fuldmagtserklæring. Hvis du stifter et selskab med en vis kapital, kan det også være nødvendigt, at din bankrådgiver kvitterer for beløbet i forbindelse med stiftelse. Vi vejleder dig naturligvis undervejs i den slags tilfælde.

Som udgangspunkt udarbejder vi kun dokumenter mv. på dansk. Vi kan dog udforme ægtepagter på engelsk. Hvis der skal oversættes til andre sprog, vil det være noget, du selv påtager dig at få gjort.
Som udgangspunkt udformer vi også kun dokumenter under dansk ret. Det vil f.eks. betyde, at ægtepagter kun kan oprettes, hvis manden (eller begge) er bosiddende her. Tilsvarende gælder, at hvis man har besiddelser i andre lande, og man ønsker disse dækket af et testamente, så anbefaler vi, at der oprettes et tilsvarende testamente mv. i det pågældende land, idet vi ikke kan påtage os ansvaret for reglerne i pågældende land.

Efter at have udformet og fået godkendt de konkrete dokumenter afhænger det videre forløb af opgaven.
Ved testamenter skal disse underskrives hos notaren ved den lokale byret. Som lovgivningen er, kan vi ikke indsende dem for dig, ligesom det ikke kan gøres online. Vi kan blot udforme papirerne. Men du kan på www.domstol.dk finde din lokale retskreds udfra din adresse og her finde oplysninger om f.eks. åbningstider og eventuel tidsbestilling. Husk også, at du ikke må underskrive dokumenterne på forhånd, men skal gøre det foran notaren.

Ved ægtepagter skal disse underskrives online. (Men I skal stadig udskrive en kopi, underskrive og gemme blandt jeres personlige papirer). Den online underskrift foregår ved, at I hver især logger jer ind på www.tinglysning.dk med jeres respektive nem-id og her underskriver ægtepagten. Herefter kan den tinglyses, og vi mailer jer tinglysningsvaret, når dette er sket.

Dokumenter i forbindelse med selskabsstiftelse skal enten sendes eller scannes og mailes, når de er underskrevet, mens andre dokumenter, f.eks. ejeraftaler, samejeoverenskomster eller samtykkeerklæringer blot skal underskrives, enten i nærværelse af vitterlighedsvidner eller hos notaren, og derefter opbevares sikkert blandt ens personlige papirer. Vi påtager os ikke opbevarelse af dokumenter, men anbefaler eventuelt anskaffelse af bankboks til sådanne.

På grund af persondataforordningen vil dokumenter blive mailet med aktive felter til indtastning af cpr-numre før udskrift og underskrift. På den måde undgår vi at ligge inde med disse særlige personfølsomme oplysninger hhv. behandle dem elektronisk. Ved f.eks. ægtepagter, hvor vi skal kende cpr-numre for at kunne gøre dem klar til tinglysning, modtager vi normalt disse på telefon, og naturligvis destruerer vi dem umiddelbart efter opgaven er udført.

Vi tilstræber at guide dig trygt gennem hele processen, og du vil altid være velkommen til at stille de nødvendige spørgsmål undervejs.