VILKÅR

De tilbudte ydelser omfatter rådgivning og udførelse af den konkrete opgave, på basis af dine ønsker mht. de konkrete dokumenter.

Ydelsen omfatter dog ikke skatterådgivning, herunder vurderingen af det skattemæssigt gunstigste valg mht. testamenter, ægtepagter mv.

Ydelsen omfatter heller ikke forhold under udenlandsk ret, bortset fra en eventuel henvisning til tilsvarende dokumenter herunder.

Endelig er du selv ansvarlig for, at de afgivne oplysninger korrekte, og at os ubekendte forhold ikke kolliderer med den ønskede opgave; f.eks. hvis der ikke er råderet over de aktiver, der disponeres over i testamenter og ægtepagter, eller tidligere udformede testamenter er til hinder for udformningen af et nyt.