VILKÅR

De tilbudte ydelser omfatter rådgivning og udførelse af den konkrete opgave, på basis af klientens ønsker. Dette gælder testamenter, ægtepagter, selskabstiftelser mv.

Ydelsen omfatter dog ikke:

1) Skatterådgivning

Vi er ikke revisorer og udfører ikke skattemæssig rådgivning, herunder vurderingen af det skattemæssigt gunstigste valg mht. testamenter, ægtepagter, selskabskonstruktioner mv.

2) Udenlandsk ret

Vi udformer testamenter, ægtepagter og selskaber under dansk ret. Vi beskæftiger os ikke med udenlandsk ret, herunder de retslige og økonomiske forhold for et selskab, som måtte indgå i en udenlandsk koncern; ligesom testamenter og ægtepagter hvor udenlandske besiddelser indgår, forudsættes at være suppleret af et tilsvarende dokument i det pågældende land.

3) Varemærkekontrol og immaterielret

Specielt hvad angår selskaber så er det købers ansvar at sikre sig, at f.eks. det valgte selskabsnavn ikke konflikter med tredjemands rettigheder eller ligger for tæt op af andres firmanavne og varemærker.

4) Baggrundstjek

Klienter er selv ansvarlige for, at samtlige afgivne oplysninger er korrekte, og selvfølgelig at os ubekendte forhold ikke kolliderer med den ønskede opgave; f.eks at stiftere er myndige og ikke under konkurs, at direktører ikke er frakendt retten til at drive virksomhed og at der faktisk er råderet over de aktiver, der disponeres over i testamenter og ægtepagter.