ADVOKAT / JURIST

Nogle er i tvivl om, hvad forskellen er på en advokat og en jurist, og om det er bedre at vælge den traditionelle advokat fremfor en privatpraktiserende jurist, som der er flere og flere af.

Traditionelt har advokater haft monopol på at markedsføre juridisk rådgivning, men i 2006 skete der en liberalisering af markedet for juridisk rådgivning, hvilket der hersker almindelig enighed om er til gavn for forbrugerne og kunderne.

En advokat og en jurist har altid haft samme akademiske baggrund, da de begge har samme universitetsuddannelse (cand.jur.). Den væsentligste forskel er, at advokaten kan møde i retten og her føre sager for klienter. For at kunne det, skal man først være advokatfuldmægtig i tre år i et advokatfirma, altså som en slags “elev” på et højt niveau. Ønsker du at rejse en erstatningssag eller har du behov for en forsvarer, så kan en jurist ikke hjælpe dig, men han eller hun kan udføre mange andre opgaver lige så godt som advokaten, f.eks. generel og specifik juridisk rådgivning eller udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

For både jurister og advokater gælder det, at nogle vil have specialiseret sig indenfor specifikke områder, hvor de i givet fald kan tilbyde særlig viden, erfaring og kompetencer.

Hvad angår de opgaver, vi tilbyder og udfører, udføres de derfor på samme måde, på samme niveau og med samme indhold, som hvis man gik til en advokat.