PERSONLIGT MØDE

Vi er lokaliseret i Aalborg, men betjener kunder over hele landet. Et personligt møde er således ikke altid muligt, men de fleste gange er det også helt unødvendigt, da man enten via email eller via et telefonmøde kan afklare de konkrete ønsker og behov, og da alle oplysninger efterfølgende let kan udveksles via email.

Rent praktisk vil vi heller ikke kunne indsende et testamente for dig som kunde, da loven kræver, du selv møder op hos notaren for at underskrive, ligesom tinglysningen af en ægtepagt kræver online underskrift via nem-id og heller ikke nødvendiggør et fysisk møde.

Ved at løse opgaver online sparer vi også ressourcer til f.eks. lokaler, og det kommer dig til gavn som kunde i form af konkurrencedygtige priser.

Nogle kunder ønsker imidlertid et personligt møde, måske fordi det opleves mere trygt at mødes ansigt til ansigt, og dette kan vi også imødekomme efter aftale. Vi tillader os her at tage et ekstra gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms, da der typisk vil blive brugt mere tid og ressourcer på et personligt møde.