ANSVARSFORSIKRING

Juristeri har en ansvarsforsikring hos TRUST Forsikring, hvilket er din garanti mod tab som følge af fejl i rådgivningen, såvel som din garanti for, at du har med en professionel rådgiver at gøre.

Den dækker med kr. 2.000.000,- pr. skade og i alt pr. forsikringsår, og der er pt. ingen udestående forhold eller sager.