ANSVARSFORSIKRING

Juristeri har en ansvarsforsikring hos HDI Gerling, hvilket er din garanti mod tab som følge af fejl i rådgivningen, såvel som din garanti for, at du har med en professionel rådgiver at gøre.