TESTAMENTE

Alt for mange forsømmer at få udarbejdet et testamente. Der kan være mange grunde til dig, men det er i særlig grad nødvendig, hvis

1. I er samlevende og ikke gift
2. I har både fællesbørn og særbørn (dvs. børn fra tidligere forhold)
3. I ønsker at beskytte den arv, I efterlader jeres børn, ved disses eventuelle skilsmisse
4. I har bestemte aktiver, der skal tilfalde bestemte arvinger
5. I ønsker at begunstige hinanden som ægtefæller/samlevere mest muligt.

Derudover kan der være konkrete grunde udover disse, men det er under alle omstændigheder vigtigt at få det i orden, så du kan sove roligt om natten, vel vidende at dine ønsker bliver fulgt, og at arven fordeles i god ro og orden efter nogle klare spilleregler.

Mange vælger sammen med testamentet at få lavet en fremtidsfuldmagt, hvor man kan sikre, at den anden (eller evt. ens børn) kan handle på ens vegne, hvis man er sat ud af spillet, f.eks. på grund af demens, svær sygdom, koma mv.

Vi tilbyder udarbejdelsen af testamenter for kr. 2.495,- inkl moms, men ekskl. gebyret til notaren på kr. 300,-

Mange vælger sammen med testamentet at få lavet en fremtidsfuldmagt, hvor man kan sikre, at den anden (eller evt. ens børn) kan handle på ens vegne, hvis man er sat ud af spillet, f.eks. på grund af demens, svær sygdom, koma mv.

Hvis man du ønsker at kombinere testamentet med en fremtidsfuldmagt, er prisen 2.995,- inkl. moms. (Og også her skal der betales kr. 300,- hos notaren i gebyr).

I nogle tilfælde bør et testamente kombineres med en ægtepagt. Vi tilbyder i så fald at udarbejde begge til en samlet pris på kr. 3.995,- inkl. moms, men naturligvis ekskl. gebyrer.

Kontakt os på juristeri@juristeri.dk hvis du er interesseret.

Det vil være en fordel, at du inden henvendelsen overvejer, hvad dit formål med et testamente er, og redegør for dette i din henvendelse, f.eks.:

1. At begunstige ægtefællen mest muligt.
2. At begunstige en anden arving mest muligt.
3. At begrænse en livsarvings arv mest muligt.
4. At sikre overdragelse af bestemte ting, virksomheder, ejendomme mv. til bestemte arvinger.
5. At sikre samlever (omtrentligt) samme vilkår som i et ægteskab.
6. At sikre, at arv fra dig bliver særeje hos den respektive arving.

Når vi aftalt at udføre opgaven, drøfter vi med dig, via telefon eller email, hvordan testamentet skal udformes på basis af dine ønsker.

Vi vil normalt kunne færdiggøre et testamente på 2-3 dage efter vi har fået alle nødvendige oplysninger, og forudsat der ikke er rettelser hertil. Og du skal så efterfølgende underskrive dette, og vi anbefaler, at du gør dette hos notaren ved den lokale byret.

NB. Hvis du køber et dokument hos os, laver vi indenfor 24 måneder gratis et nyt dokument af samme slags, hvis du ønsker det, f.eks. hvis testamentet skal opdateres.