TESTAMENTE/FULDMAGT

Alt for mange forsømmer at få udarbejdet et testamente. Der er særlig grund til det, hvis

1. Man er samlevende.
2. Man har både fællesbørn og særbørn (f.eks. fra tidligere forhold)
3. Man ønsker at beskytte den arv, man giver sine børn, ved at gøre den til deres særeje.
4. Man driver virksomhed eller har andre aktiver, som skal tilfalde udvalgte arvinger.
5. Man ønsker at begunstige sin ægtefælle mest muligt.

Derudover kan der være konkrete grunde udover disse, men pointen er at få det i orden, så man kan sove roligt om natten, vel vidende at ens ønsker bliver fulgt, og at arven fordeles i god ro og orden efter nogle klare spilleregler.

Mange vælger sammen med testamentet at få lavet en fremtidsfuldmagt, hvor man kan sikre, at den anden (eller evt. ens børn) kan handle på ens vegne, hvis man er sat ud af spillet, f.eks. på grund af demens, svær sygdom, koma mv.

Den vejledende pris for en fremtidsfuldmagt er kr. 995,- inkl. moms, men skal der udformes en gensidig fuldmagt mellem ægtefæller, skal der oprettes to af disse, og her til en samlet pris på 2 x 995,- inkl. moms.

Vi tilbyder udarbejdelsen af testamenter for en vejledende pris på kr. 2.495,- inkl moms.
I nogle tilfælde bør et testamente kombineres med en ægtepagt. Vi tilbyder i så fald at udarbejde begge til en vejledende, samlet pris på kr. 3.995,- inkl. moms, men naturligvis ekskl. gebyrer mv.

Hvis man ønsker at kombinere testamentet med en fremtidsfuldmagt, er vores vejledende pris kun 2.995,- inkl. moms.

Kontakt os på juristeri@juristeri.dk hvis du er interesseret.

Det vil være en fordel, at du inden henvendelsen overvejer, hvad dit formål med et testamente er, og redegør for dette i din henvendelse, f.eks.:

1. At begunstige ægtefællen mest muligt.
2. At begunstige en anden arving mest muligt.
3. At begrænse en livsarvings arv mest muligt.
4. At sikre overdragelse af bestemte ting, virksomheder, ejendomme mv. til bestemte arvinger.
5. At sikre samlever (omtrentligt) samme vilkår som i et ægteskab.
6. At sikre, at arv fra dig bliver særeje hos den respektive arving.
Når vi har modtaget de indledende informationer fra dig, og vi har bekræftet, at vi påtager os opgaven, drøfter vi med dig, pr. telefon eller email, hvordan testamentet skal udformes på basis af dine ønsker. Herefter udarbejder vi et testamente, som du får anledning til at gennemse og få rettet til, før den endelige udgave fremsendes sammen med fakturaen..

Vi vil normalt kunne færdiggøre et testamente på 2-3 dage efter vi har fået alle nødvendige oplysninger, og forudsat der ikke er rettelser hertil.

Du skal herefter selv tage testamentet hen til notaren ved den lokale byret, som skal bevidne din identitet og som skal sikre, at du er i stand til at skrive testamente. I den forbindelse skal du også overfor notaren betale et mindre gebyr for registreringen af testamentet, på pt. kr. 300,- som ikke dækkes af vores honorar.

Læs mere om det generelle vilkår.

Læs mere om det generelle forløb.