EJERAFTALE MV.

Der findes forskellige typer af selskaber, men de hyppigst anvendte i forbindelse med de mindre virksomheder, som vi oftest løser opgaver for, er anparts- og iværksætterselskaber.

Et anpartsselskab (Aps) er det traditionelle mindre selskab. Som ledelse for selskabet kan vælges en eneejer, en direktion, eller en bestyrelse og en direktion. Der er mulighed for at fravælge revision for mindre selskaber, og der skal indskydes kr. 50.000 i kapital eller i aktiver.

Et iværksætterselskab (IVS) er  teknisk set et anpartsselskab, som er underlagt særlige regler, primært mht. kapitalkravet, hvor der er mulighed for en kapitel på ned til 1 krone, men også mht. udbytte og hensættelser. Iværksætterselskabet egner sig bedst som opstartsmodel til ikke-kapitaltunge brancher.

Ovennævnte er de mest brugte for iværksættere og for mindre virksomheder, og der er mange, som tilbyder selskabsstiftelser til små penge. Hos Juristeri fokuserer vi på rådgivningen i forbindelse med selskabsstiftelser, hvor der er flere deltagere, og hvor der derfor typisk er brug for at indgå en indbyrdes ejeraftale for at definere de indbyrdes spilleregler.

Vore vejledende priser for at udforme en ejeraftale er her kr. 2.495,- ekskl. moms.

I forbindelse med opgaven udformer vi de nødvendige papirer, foretager stiftelsen online og sørger for den nødvendige registrering i ejerregister og evt. momsregistrering.

Læs mere om det generelle forløb og vilkår under disse punkter.

 

Mange er også engageret i foreningsarbejde, og foreningen danner jo typisk rammen om det meste frivillige arbejde, idræt, kultur eller politisk engagement.

Vi arbejder her særligt med udformningen af vedtægter og den efterfølgende stiftelse.

Foreninger er ikke så formbundne som selskaber, og aktivitetsniveauet, medlemsskaren og omsætningen varierer meget fra forening til forening. Men medmindre foreningen er meget lille og af rent hobbypræget karakter, så kan det derfor anbefales at få vedtægterne udarbejdet eller strammet op af professionelle.

Herved skabes der en god beskyttelse mod “kup” og uønskede ændringer af foreningens formål, og samtidig skabes nogle faste og kendte spilleregler, så man undgår unødige konflikter i forbindelse med tekniske uklarheder.

Vi udformer og justerer foreningsvedtægter for en vejledende pris på kr. 1.995,- ekskl. moms og eventuelle gebyrer, men inkl. registrering af et eventuelt CVR-nummer, hvis man ønsker det.