5-ÆGTEPAGT

Er det ikke bedst at få ægtepagten på plads før brylluppet?

Man kan via en ægtepagt oprette et særeje, enten på alt hvad man ejer og tjener, eller blot på bestemte ting, f.eks. en ejendom eller en virksomhed. Man kan også specifikt bestemme, at arv skal være særeje. Skulle man blive skilt, indgår særejet ikke i bodelingen. Man kan altså populært sagt beholde det, som er ens eget.

Jo, selvfølgelig kan man oprette en ægtepagt efterfølgende, men begge skal skrive under, og hvis den ene springer fra, er der ikke noget at gøre, når først man er gift. Derfor er det langt bedre at få på plads inden.

Juristeri anbefaler det såkaldte kombinationssæreje, der f.eks. giver længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo, men hvis en anden type særeje passer ind i jeres situation, så vil vi naturligvis rådgive om dette.

Vi kan udforme et sådant testamente for kr. 2.495,- inkl. moms. (Herudover skal der kun betales kr. 1.660,- i tinglysningsafgift). I tilfælde af udenlandske ægtefæller vil der oftest være brug for en fuldmagtserklæring og en ægtepagt på både dansk og engelsk, og i så fald tilbyder vi en samlet pris med dette på kr. 3.995,- inkl. moms.

Kontakt os på juristeri@juristeri.dk, hvis I ønsker udformet en ægtepagt. Vi er klar til straks at gå i gang!